Dialog Keajaiban Silat - Silat untuk KehidupanedwinDialog Keajaiban Silat
Silat untuk Kehidupan

di Jakarta Convention Center
Kompas Gramedia Fair

Panggung Gramedia
Sabtu, 5 April 2014
jam 16:00 - 17:45

Dimeriahkan pula oleh peragaan :


Ikuti pula Silat Interakif bersama
Edwin Hidayat Abdullah

[singlepic id=265 w=600 h= float=none]